ALIS – Aktivt Ledarskap i skola och förskola

ALIS – Aktivt Ledarskap i skola och förskola är en fortbildning för dig som är skolledare, arbetar i skola, förskola, fritids, idrottsförening eller något annat system med barn och ungdomar.

Utbildningen presenterar Familjeakademins unika förhållningssätt grundat i likvärdighet, ömsesidig respekt och att stärka självkänslan hos såväl barn som vuxna. Det är ett förhållningssätt som skapar självledarskap, ledarskap, nära goda relationer och lägger fundamentet för genuin kontakt - förutsättningen för allt lärande.

Under utbildningens gång tittar vi närmre på din roll som vuxen ur ett ledarskapsperspektiv och rustar dig med kunskaper, teorimodeller och färdigheter som bygger inifrån och som hjälper dig att hitta dina egna svar på de utmaningar du möter i vardagen i din verksamhet.

Kursmål

Målet är att du, tillsammans med dina kollegor skall kunna bygga upp en värdegrundsbaserad arbetsplats med tryggt och starkt ledarskap.

Syftet med ALIS – Aktivt Ledarskap i skola och förskola är att öka medvetenheten och förståelsen både för dig själv och de barn/ungdomar du arbetar med. Målet är att du skall finna trygghet i den du är och tillsammans med dina kollegor bygga en verksamhet där ni har ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam grund att stå på. Målet är en smidigare vardag där du har både teorier, modeller och färdigheter som hjälp och stöd i ditt vuxenskap och som människa.

Upplägg

Fortbildningen är 18-24 timmar och kan erbjudas som:

- 3 heldagar (med ca 1 månads mellanrum),

- 2+2 dagar (med 1 månads mellanrum), eller

- 6 halvdagar/kvällar (med 1-2 veckors mellanrum)

Ur innehållet

 • Värderingar och styrdokument för vår verksamhet

 • Ledarskap och ledarstilar – styrkor och risker – hur påverkar det individen och vår verksamhet

 • Kontakten i relationen – den viktigaste komponenten i ledarskapet

 • Självkänslans betydelse – basen i människans utveckling och mognad

 • Tillit – en förutsättning för lärande

 • Fyra viktiga hörnpelare – självförtroende, mod, ansvar och samarbetsförmåga

 • Bekräftelse och uppmuntran

 • Intressera dig för barnet/tonåringen/kollegan/medmänniskan som individ – Vem är du?

 • Hur vi kan förstå vårt eget och barnets/tonåringens/kollegans/medmänniskans beteende utifrån existentiella behov

 • Inflytande vs. Kontroll

 • Färdigheter som bygger inifrån

 • Hur gamla mönster styr och vad vi kan göra för att förändra

 • Lyssnande, närvaro och uppmärksamhet

 • Kommunikationsfärdigheter

 • Dialog

 • Resursinventering

 • Problemlösning

 • Rutiner, regler och styrdokument

 • Personliga gränser

 • Var dig själv – ha mod att vara autentisk – Här är jag!

 • Att ge stöd och vägledning utan att ta över

Pris

4 000 kr/deltagare eller 40 000 kr för en grupp om minst 8 och max 12 personer.

Kurslitteratur ingår.

Alla priser är exklusive moms.

Välkommen att anmäla ditt intresse nedan, så finner vi en lämplig gruppledare för dig eller för hela personalgruppen.

© 2018 Familjeakademin

Familjeakademin

Viksbergs Säteri
152 95 Södertälje

Telefon: 08-550 940 44

Epost: info@familjeakademin.se

 • Facebook - Black Circle
 • YouTube - Black Circle