top of page

Välkommen till

FAMILJEAKADEMIN

– Att växa inifrån med ömsesidig respekt som kärna

Familjeakademin har under många år inspirerat och bidragit till utveckling för både vuxna och barn. Vår passion är människans inneboende förmåga och potential och med våra kurser och program vill vi bidra till frigörandet av varje individs hela potential.

Vi finns redan i flera kommuner runt om i Sverige och erbjuder kurser, föreläsningar och vägledande samtal. Alltid med samma kärna: ömsesidig respekt, tillit och god självkänsla, hos både barn och vuxna.

Familjeakademins varumärken

Här hittar du kurser för dig som är förälder eller bonusförälder, som har familjehem eller i annan form lever med barn och ungdomar i ålder 1-18 år.

 

Kurserna är skapade för att hjälpa dig bygga en starkare relation till barn, samtidigt som du växer som förälder och människa. Syftet är alltid att främja hälsa både för föräldrar och barn – inte att korrigera beteende. Vi arbetar utifrån värden som likvärdighet, självkänsla och ömsesidig respekt.

pexels-arina-krasnikova-5119797.jpg

Aktuellt

Här hittar du fortbildning för dig som arbetar i skola, förskola, fritids, idrottsförening eller annat system med barn och ungdomar.

 

Det är för dig som vill utveckla dig själv, ditt ledarskap och din relationskompetens i yrket.

pexels-tatiana-syrikova-3933060.jpg

Onlinekurs för föräldrar

Med kursen Aktivt Föräldraskap® får du hjälp att minska konflikterna, förbättra kommunikationen, öka glädjen, gemenskapen och samarbetet i hemmet från dag ett.
 
Nu finns kursen även online för dig med barn i åldern 1-12 år.

Vanliga frågor

Vad är Familjeakademin?

Familjeakademin är ett företag som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande arbete. Familjeakademins vision är att möjliggöra utvecklingen och  frigörandet av varje människas inneboende potential. Familjeakademin skapar kurser och utbildningsprogram för flera olika målgrupper, alla med trippelfokus: 1) Fokus på oss själv och vår egen inre värld

 

2) Fokus på andra människor, att känna in och förstå mänskliga mekanismer för att förstå andra människor och se saker ur deras perspektiv samt 3) Fokus på systemet som helhet, att förstå sig själv, sin omgivning och världen som en helhet

Varför finns Familjeakademin?

Vi tror på människans inneboende potential och vår passion är att utveckla potential. Vi tror att enda sättet att göra det är att individen ges utrymme att växa inifrån. Vi vill bidra till att skapa autentiska ”möten”, miljöer och en atmosfär där detta är möjligt, i hemmet, inom förskolan, i skolan och i alla miljöer där människor kommer tillsammans.

Vad kan Familjeakademin göra för dig?

Trygga barn börjar med trygga vuxna. Med våra kurser vill vi skapa trygghet i vardagen både för barn och vuxna. Vi erbjuder utbildningar, webbkurser, föreläsningar och vägledande samtal, alltid med vårt unika förhållningssätt som grund: ömsesidig respekt och självkänsla, hos både barn och vuxna. Vårt mål är att öka medvetenheten och skapa förståelse för eget och andras beteende. Vi bidrar med modeller som underlag för reflektion och förståelse och färdigheter som skapar kontakt och nära relationer. Våra kurser och samtal erbjuder vägledning och stöd i att hitta egna svar.

Vad är det för skillnad på Familjeakademin och Aktivt Föräldraskap®/Aktivt Ledarskap®?

Familjeakademin är ett utbildningsföretag som tillhandahåller kurser i ledarskap och relationskompetens. Aktivt Föräldraskap® och Aktivt Ledarskap® är varumärken på de olika kurser som Familjeakademin tillhandahåller.

bottom of page