top of page

Ett bättre föräldraskap startar här!

Författare Agnetha Stagling Birgersson
Layout Linda Michelin

ISBN: 978-91-98-60980-6

Vår största och första uppgift som föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som lever eller arbetar med barn och unga är att skydda dem tills de kan skydda sig själv och att rusta dem för livet.

Hur skall vi då veta vad vi skall rusta våra barn och unga med för att de skall kunna möta dagens och morgondagens utmaningar som vi egentligen vet väldigt lite om?

Denna bok lägger tonvikten på hur vi skapar hälsa, välmående och resiliens hos både vuxna och barn. Bokens fokus ligger på hur vi kan bidra till att frigöra både barnets och den vuxnes potential. Vi har fokus på fem egenskaper eller förmågor: Självkänsla, Självförtroende, Mod, Ansvar och Samarbetsförmåga.

 

I boken får du modeller, kunskap och färdigheter kring hur du som vuxen kan förhålla dig både till barnet/ungdomen och till dig själv så att möjligheten ökar att utveckla dessa fem egenskaper eller förmågor både hos dig själv och hos barnet. Det är en bok som ökar din medvetenhet och gör det möjligt för dig att bli mer aktiv istället för re-aktiv. 

Boken bygger på människans mest grundläggande behov och visar vägen till hur vi kan bidra till att dessa behov tillgodoses på ett konstruktivt sätt. Boken innehåller konkreta exempel och beskriver på ett enkelt sätt hur vi kan skapa en smidigare vardag tillsammans med våra barn och samtidigt förbereda dem för livet.

Exempel är till stor del tagna från ett föräldra- och vårdnadshavarperspektiv men modeller, principer, teorier och färdigheter kan användas i vilket system som helst, i ditt inre system som personlig utveckling samt i vilket yttre system som helst, familjen, förskolan, skolan, arbetsplatsen o.s.v.

Frigör barnets potential bok av Agnetha Birgersson

Frigör barnets potential
– och din egen

Frihet och kärlek i relationen mellan vuxen och barn

Författare: Agnetha Stagling Birgersson 

Sagt om Frigör barnets potential och din egen
Frihet och kärlek i relationen mellan vuxen och barn

"Vill du se mer samarbete och mindre tjat och tjafs i din familj?
Längtar du efter nya sätt att kommunicera, där ni lyssnar på varandra och försöker förstå varandras perspektiv? Vill du bli tydlig som förälder – utan att hota, muta eller kränka? Då kan jag verkligen rekommendera boken Frigör barnets potential och din egen – Frihet och kärlek i relationen mellan barn och vuxen.

 

Boken ger inga specifika lösningar på specifika problem, den ger något mycket bättre: stöd i att utveckla ett förhållningssätt baserat på ömsesidig respekt.
Med det förhållningssättet följer en trygghet i att du kan hitta dina egna lösningar på de flesta utmaningar som du möter i ditt föräldraskap."

Petra Krantz Lindgren,

Beteendevetare och författare

www.petrakrantzlindgren.se

Läs fler recensioner av boken Frigör barnets potential och din egen här

Du kanske även är intresserad av...
bottom of page