top of page

Handledning av personal

Vi erbjuder handledning av personal inom förskola, skola, fritids, idrottsförening eller annan verksamhet med barn eller ungdomar. Framförallt handledning av personal som har gått våra kurser eller fortbildningar.

 

Vardagen tillsammans med barn och ungdomar är en stor glädjekälla men kan också vara en stor utmaning. Vi erbjuder vägledning och samtal för dig som vill ha någon att bolla tankar med och reflektera tillsammans med. Vi delar med oss av det förhållningssätt som genomsyrar hela vår verksamhet och alla våra kurser. Du kan få personlig handledning och vägledning i ledarskap och relationskompetens,  i det som känns mest angeläget för dig. I de allra flesta fall finns svaren inom oss men oftast är det mycket lättare att hitta dem i dialogen eller i mötet med någon som kan vägleda och guida.

Upplägg

Vi utgår ifrån det som känns angeläget för dig. Du bestämmer vad det är du vill ha hjälp och stöd i.

För vem?

Handledning av personal passar skolledare och all personal som arbetar inom förskola, skola, fritids, idrottsförening eller annan verksamhet med barn eller ungdomar.

Pris

För mer information om pris och förslag på upplägg samt alla övriga frågor, kontakta Famileakademin via intresseanmälan nedan.

Tack! Meddelande skickat.

bottom of page