top of page

Om oss

Familjeakademin har under många år inspirerat och bidragit till utveckling för både vuxna och barn.
Vår passion är människans inneboende förmåga och potential. Med våra kurser och program vill vi bidra till att realisera varje individs hela potential. Vi finns redan i flera olika kommuner i Sverige och erbjuder kurser, föreläsningar och vägledande samtal. Alltid med samma kärna: ömsesidig respekt, tillit och positiv självkänsla, hos både barn och vuxna.

Vi delar med oss av ett förhållningssätt som du kan använda för att skapa äkta möten. Med relationen och ledarskapet i centrum får du modeller och färdigheter som hjälper dig att utveckla en djupare kontakt med både dig själv och andra.

 

Kontakt är det vi alla söker och längtar efter. När vi känner kontakt väcks vår vilja till samarbete och vår möjlighet till integrering öppnas. Kontakt lägger också grunden för allt lärande.

Aktivt föräldraskap® och Aktivt Ledarskap® är varumärken som tillhandahålls av Familjeakademin. Sedan 1997 har vi arbetat hängivet med att stötta och utveckla dig som är förälder eller vårdnadshavare liksom dig som arbetar inom förskola och skola.

Vi drivs av en övertygelse om att varje barn ska få växa upp till en trygg individ med självaktning och integritet. En individ som i sitt agerande visar empati och hänsyn till både egna och andras behov.

Varför finns vi?

Vi vill bidra till bättre hälsa och större glädje för individen och samhället i stort. Denna förändring har sitt ursprung inom oss och inom det system som vi befinner oss, om det är vårt inre system, vårt hem, vår arbetsplats, samhället eller världen. Vi vill dela med oss av ett förhållningssätt som bygger på likvärdighet och ansvar där varje individ får bibehålla sin integritet.

 

All förändring börjar med att titta på sig själv och sedan utvidga det till det system man befinner sig i. Som vuxna är vi ansvariga för denna förändring. Vi måste alltid börja med oss själva. Därför riktar sig de flesta av våra kurser till vuxna. Men vi vill också dela med oss av samma förhållningssätt till både barn och ungdomar och erbjuder därför kurser även för dem.

Våra kärnvärden:

kärlek, likvärdighet, integritet, ansvar, tillit och ömsesidig respekt.

bottom of page